Produkty

Naše produktová nabídka je členěna do tří základních oblastí činnosti. Kromě dodávek na klíč, nabízíme i dodávky hotových výrobků bez montáže, prodej podstatných částí, pohonných jednotek a příslušenství.

Vratová technika

V naší nabídce najdete širokou škálu různých typů vrat a vyrovnávací techniky. U dodávek klademe především důraz na maximální účelnost a profesionální úroveň dodávaných výrobků.  vrata_bmw_01Námi nabízené výrobky vratové techniky snesou ty nejnáročnější provozní podmínky a jsou zárukou vysoké provozní spolehlivosti. Doplněné o řadu funkčních doplňků splní i velice specifické požadavky.
Velkou pozornost věnujeme i privátním zakázkám. Vysokou technickou úroveň, zaručenou dlouhou životnost a vysokou bezpečnost dodávaných zařízení pokládáme za standard. Samozřejmostí je i moderní vzhled a přizpůsobivý design garážových vrat a vjezdových bran.

Kování a zámky

Pro výrobu a konečné vlastnosti bran je kvalita kování, zámků, kladek, vodících prvků, stavěčů, zavíračů a dalších základních stavebních částí, velmi důležitá. Pro naše výrobky www.locinox.com-003proto používáme pouze ověřené komponenty se zaručenou špičkovou protikorozní odolností. Jejich technologicky nenáročná aplikace zároveň umožňuje je nabídnout jako alternativu pro náročné zákazníky, kteří si ale chtějí svou bránu, branku nebo oplocení vyrobit, opravit nebo vylepšit vlastními silami.

Ochranné zábrany

Výrobní, logistické, manipulační, parkovací a jiné provozy vytvářejí i přes všechna bezpečnostní opatření řadu příležitostí pro vznik nebezpečných kolizních situací.bariery_01 Často přitom může i drobné poškození vést k selhání celých technologických celků a způsobit vážné škody. Běžné ochranné prvky, které jsou konstruovány na bázi pevné, robustní konstrukce, sice snižují poškození chráněného objektu, často však dochází k jejich vlastnímu poškození, k poškození kotevního podkladu a zejména k poškození manipulační techniky. Naše ochranné prvky jsou odolné, ale zároveň i pružné. Jejich odolnost je vyjádřena dynamickým účinkem, který při testech odolnosti prokazatelně utlumily a mají vlastnosti, které jsou exaktně ověřené a certifikované. Nabídka je členěna jednak podle různých typů a provedení chráničů (podle účelu použití), ale také podle výše odolnosti, což umožňuje vybrat skutečně nejvhodnější prvky pro konkrétní provozní podmínky. Jejich velkou výhodou je jejich praktická nezničitelnost a také barevná stálost.
bariery_02Nabízíme chrániče, bariérové prvky, vymezovací a zahrazovací prostředky, bandáže a ochranné návleky, ale také protikolizní radarové prostředky. Chrániče je možné použít pro ochranu budov, vozidel, požárních hydrantů, plynových uzávěrů, regálových systémů, stožárů, svislých stavebních konstrukcí, vrat, ale také pro ochrany technologických zařízení, oddělování pěších tras od manipulačních, ohrazování úložných a skladovacích ploch, k zahrazování vstupu a mnoha jiným aplikacím. Některé výrobky je možné objednat i v mobilních verzích a využívat je tedy na různých místech provozů.
© 2012 | toresa s.r.o. - TRANS SPED ELBE CZ s.r.o. | Anatola Provazníka 1339, Rychnov nad Kněžnou | martin.seda@toresa.cz | 736 643 500
 
obsahova