Zábradlí
ZábradlíZábradlíZábradlíDalší fotografie

Zábradlí

Zábradlí je základní oddělovací bariéra. Je určena především pro vymezení prostoru pro pohyb osob a zamezení možnosti kontaktu chodců s vozidly a manipulační technikou. Zábradlí nachází využití na každém průmyslovém pracovišti, zejména v rušných pracovních a skladovacích zónách kde dochází k prolínání pěšího provozu a vozidel. Zábradlí je dostatečně vysoké a vzhledem k výrazné žluté barvě i výborně viditelné, aby vytvářelo fyzickou bariéru  a zamezilo osobám zabloudit do oblasti která je určena pro pohyb vozidel . Zábradlí zamezuje přecházení komunikace na libovolných místech . Pro přerušení zábradlí a vymezení místa kde lze zábradlím procházet slouží posuvné nebo otvíravé vstupní branky . Branky je možné dodat v šířce 1 – 2 m . V případě dvoukřídlé varianty je možné překlenout otvor 4 m . Vstupní branky lze vybavit , zavírači , zámky , standardními el. zámky , el. zámky v provedení EPS případně ovládané přístupovým kartovým nebo čipovým systémem. Vstupní branky je možné dodat i v zelené barvě, která označuje únikové trasy. Vhodným doplňkem zábradlí je i systém pro instalaci popisové tabule pro umístění bezpečnostních informací a značek. Zábradlí je modulární stavebnice, která umožňuje vytvořit požadovaný tvar, změnit výšku zábrany, vkládat do ní vstupní branky nebo zvyšovat odolnost konkrétní bariéry.
Jednou ze samostatných aplikací je ochrana podpěrných sloupů, stožárů a jiných svislých konstrukcí, vytvořená z prvků zábradlí.
Zábradlí je vyrobeno z flexibilního plastového materiálu, který odolá i značným deformacím zábradlí. Způsob jakým je zábrana zkompletována umožňuje při zatížení jednotlivého prvku zábrany zapojení i ostatních částí, čímž se stává zábrana schopna absorbovat větší množství energie nárazu a zvyšuje se její odolnost. Konstrukce a použitý materiál je rovněž zárukou toho že při nárazu nedojde k poškození zábrany, podkladu do kterého je zábrana kotvena, a chráněna je i manipulační technika.
© 2012 | toresa s.r.o. - TRANS SPED ELBE CZ s.r.o. | Anatola Provazníka 1339, Rychnov nad Kněžnou | martin.seda@toresa.cz | 736 643 500
 
obsahova