WATCHMAN
Watchman_002Watchman_003Watchman_004

Výškový omezovač s kolizní signalizací

Výškové omezovače se signalizací jsou určeny k ochraně stavebních částí, technických a technologických prvků, dopravníků, rozvodů energií, plynu a jiných medií, konstrukcí, které by mohli být poškozeny překročením výšky manipulační techniky nebo výšky jejího nákladu.

 

 

Omezovače mají dvě hlavní funkce:

  • ochrana otevřených vrat a nadpraží vratových otvorů před poškozením nadrozměrným nákladem nebo vysokou manipulační technikou
  • ochrana svislých hran otvoru a svislého vedení vrat před poškozením převáženým materiálem a manipulační technikou při průjezdu otvorem, nebo při manipulaci v prostoru před vraty

Použití tohoto typu chráničů není omezeno jen na vratové otvory, ale je vhodné i tam, kde se v nadpraží nachází důležitá technologická a energetická vedení, např. vedení technických plynů, elektrické rozvody, vzduchotechnika atd. Použít je lze k ochraně i jiných konstrukcí, jako jsou různá přemostění, nadchody a dopravníky ve výrobních halách, všude tam, kde je vysoké riziko kolize, a především tam, kde by nárazem vznikla fatální škoda. Nezanedbatelný je při nárazu do chrániče i menší dopad pro obsluhu manipulační techniky.

Kromě pružnosti chrániče je výhodou i hladký povrch a zaoblený tvar, který snižuje dopad nárazu na chránič a manipulační techniku.

Klíčové vlastnosti:

Dostupné velikosti – 2 440 mm a 3 050 mm
Hmotnost chrániče - 10 kg
Chránič obsahuje snímače nárazů, které při kontaktu aktivují blikající červené světlo, a 105 dB sirénu na dobu 4 nebo 8 s.
Možnosti napájení – napájecím adaptérem nebo baterií. Jednotky napájené baterií jsou vybaveny výstrahou při nízké hladině napětí. Životnost baterií je za normálních provozních podmínek 18 až 24 měsíců.

U omezovačů napájených adaptérem prostřednictvím kabelu je možné aktivovat vzdálené výstražné prvky.

Instalace

Všechny chrániče jsou dodávány se dvěma šrouby s oky pro zavěšení chrániče.
© 2012 | toresa s.r.o. - TRANS SPED ELBE CZ s.r.o. | Anatola Provazníka 1339, Rychnov nad Kněžnou | martin.seda@toresa.cz | 736 643 500
 
obsahova