Válečkový nárazník
Válečkový nárazníkVálečkový nárazník

Válečkový nárazník

Při nakládání vozidel prostřednictvím vyrovnávacího můstku dochází při najíždění manipulační techniky vlivem změny zatížení návěsu k jeho horizontálnímu pohybu, který je příčinou poškozování nárazníků. Třením mezi ložnou plochou návěsu a nárazníků nakládací rampy dochází k namáhání povrchu nárazníků, které vede k jejich podstatnému poškození nebo zničení. Válečkový nárazník je vyroben z polymeru z houževnatým pláštěm a vysoce absorpčním jádrem a je alternativou klasického odpruženému gumového nárazníku. Zatímco klasické odpružené nárazníky zvyšují svou odolnost částečným horizontálním odpružením nárazníku, válečkový systém naprosto vznik tření znemožňuje.
© 2012 | toresa s.r.o. - TRANS SPED ELBE CZ s.r.o. | Anatola Provazníka 1339, Rychnov nad Kněžnou | martin.seda@toresa.cz | 736 643 500
 
obsahova